English

H-His-Gly-OH-H+
Jméno peptidu:
nebo 
Sekvence proteinu:
Výstupní formát:


Zadejte jméno peptidu do vstupního okénka. Nezapomeňte, že v názvech peptidů jsou důležitá velká a malá písmenka. Správná jména jsou např. H-Tyr-Ala-OH, Boc-Gly-OH nebo H-Asp(OtBu)-OMe. Program Vám vypočítá tyto fyzikální vlastnosti peptidů: sumární vzorec, monoisotopickou molekulovou váhu, průměrnou molekulovou váhu, zastoupení prvků a obsah aminokyselin.

Pokud máte zájem spočítat Váš vlastní sumární vzorec zadejte jej ve složených závorkách, např.: {KSCN} nebo kombinace Ac-O-{Zn}-O-Ac. Seznam zkratek, které používá Peptidová Kalkulačka je zde. Vzorec peptidu obsahující disulfidový můstek je H-Cys()-Pro-Pro-Pro-Pro-Cys()-OH, stejná sekvence bez disulfidového můstku H-Cys-Pro-Pro-Pro-Pro-Cys-OH.


Peptidová Kalkulačka byla použita zvýrazňovač uživateli od 26/Října/2006.